Προσβασιμότητα για όλους! Πώς θα επιτευχθεί αυτό;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσω των εκπαιδευτικών μαθημάτων και της εφαρμογής που προσφέρει το ACCESS4ALL θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε πρακτικές συμπερίληψης και να παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο για ανταλλαγή γνώσεων συμβάλλοντας στη δημουργία μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς.

Το ACCESS4ALL θα συμβάλλει στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας εκπαιδευτικά μαθήματα και παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που αναπτύσσονται και μοιράζονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η ομάδα του ACCESS4ALL εργάζεται σκληρά προκειμένου να αποτελέσει σημείο συνάντησης για συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων αλλά και μια ανοικτή πηγή πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθεί πρακτικά η ποιότητα ζωής των πολιτών με αναπηρίες αλλά και να προωθηθεί η κοινωνική ισότητα, χωρίς αποκλεισμούς.

Πώς ακριβώς το έργο υποστηρίζει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία;

Προς το τέλος Σεπτεμβρίου 2022, το ACCESS4ALL θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους/νες χάραξης πολιτικής, τοπικό διοικητικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ., προκειμένου αυτοί να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις ανάγκες μιας κοινωνικής ομάδας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες και να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους καλύτερα. Οι ενότητες των εκπαιδευτικών μαθημάτων άπτονται των θεμάτων όπως είναι οι διεθνείς πολιτικές για την προσβασιμότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσωμάτωση της αναπηρίας, οι δυνατότητες που παρέχει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, κ.α. Είναι σημαντικό για έναν/μία υπεύθυνο/η χάραξης πολιτικής ή για ένα πρόσωπο που ασκεί επιρροή να κατανοήσει την κατάσταση που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες, την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και τι μπορεί να γίνει εφεξής από την δική μας πλευρά για να τη βελτιώσουμε.

Μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων κάθε συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να έχει αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη-σφαιρική γνώση σχετικά με το πώς να διαχειρίζεται καλύτερα τα άτομα με αναπηρίες, ενώ παράλληλα θα του/της απονεμηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικές μας ενότητες αποτελούν μόνο ένα μέρος του έργου ACCESS4ALL. Το δεύτερο μέρος έγκειται στην ανταλλαγή γνώσεων. Τους τελευταίους μήνες ασχοληθήκαμε με τη συλλογή δεδομένων για καλές πρακτικές συμπερίληψης από κάθε έναν συμμετέχοντα του έργου. Οι εταίροι μας στην Αυστρία ενημερώθηκαν ότι το Kunsthistorisches Museum Wien προσφέρει ξεναγήσεις ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης – η ξενάγησή μας πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής την κ. Krall. Στην Ισπανία, έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες όπως η Inclusive Finance, με στόχο την προώθηση της οικονομικής εκπαίδευσης για άτομα με νοητικές αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Στη Γαλλία έχουν δημιουργήσει το Hello Handicap, την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες (διαθέσιμη στο διαδίκτυο και στα κινητά τηλέφωνα).

Στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021 υιοθετήθηκε για πρώτη φορά ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει πιλοτικά στις αρχές του 2022. Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ACCESS4ALL θα συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές και θα τις συγκεντρώσει σε ένα διακριτό πεδίο στον ιστότοπό του, όπου θα μπορούμε να συνεργαστούμε και αλληλεπιδράσουμε.

Έχουμε ακόμα πολλά να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με το έργο ACCESS4ALL. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να μείνετε ενημερωμένοι/ες για την εξέλιξη του έργου μας, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους: επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία και επίσης ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αποποίηση Ευθυνών:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Προσβασιμότητα για όλους! Πώς θα επιτευχθεί αυτό;
Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο