Προσβασιμότητα για όλους! Η κοινοπραξία ταξίδεψε για την 3η διεθνική συνάντηση του έργου στην πόλη Λιλ της Γαλλίας (Απρίλιος, 2022)

Πρώτη Μέρα

Στις 5 και 6 Απριλίου του 2022, πραγματοποιήθηκε η τρίτη διεθνική συνάντηση των εταίρων του έργου ACCESS4All (2η συνάντηση του έργου με φυσική παρουσία) στις εγκαταστάσεις του οργανισμού TANDEM PLUS στην πόλη Λιλ της Γαλλίας. Ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η εξέλιξη του έργου καθώς και η υλοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων του. Επίσης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ψηφιακή πλατφόρμα του έργου. 

 

Πώς έχει προχωρήσει το έργο από την τελευταία μας διεθνή συνάντηση; 

Με σεβασμό στο πεδίο του έργου ACCESS4All, η κοινοπραξία εργάζεται για την υλοποίηση αποτελεσμάτων που αποσκοπούν να υποστηρίξουν μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των περιεκτικών πυλώνων που σχετίζονται με την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Στα πλαίσια του 1ου παραδοτέου (Π1) «Ευαισθητοποίηση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων μέσω των ACCESS4All Μαθημάτων», η κοινοπραξία ολοκλήρωσε την έρευνα, ενσωματώνοντας τα εθνικά δεδομένα που συλλέχθηκαν (εθνικές και διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες σχετικά με την προσβασιμότητα, καλές πρακτικές, σενάρια πραγματικών περιπτώσεων, κ.λπ.) στο πρόγραμμα μαθημάτων και στη συνοπτική έκθεση.
Παράλληλα, οι εταίροι εργάζονται για την υλοποίηση του 2ου παραδοτέου Π2 «Εργαλείο Αξιολόγησης και Επικύρωσης Γνώσεων και Ικανοτήτων του ACCESS4All» και του 3ου παραδοτέου Π3 «Βιβλίο Βέλτιστων Πρακτικών και Πολιτικών».
Επιπλέον, όλο το υλικό θα δημοσιευθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: https://access4allerasmuska2.eu/online-learning/

 

Δεύτερη Μέρα

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της συνάντησης, οι εταίροι αποκόμισαν μια επικερδή εμπειρία στην εταιρεία AlterEos. Πιο συγκεκριμένα, η AlterEos είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών αποϋλοποίησης, τηλεφωνίας, και συσκευασίας και παρέχει 82% απασχόληση σε άτομα με αναπηρίες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στις εγκαταστάσεις της AlterEos, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αρκετές οικονομικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στη μόνιμη πρόκληση της παροχής δυνατότητας στα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, για παράδειγμα στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας ή τηλεφωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.altereos.fr

 

Φωτογραφίες

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε:

Ιστότοπος: https://access4allerasmuska2.eu/
Facebook: ACCESS4all
LinkedIn: access4allproject
Instagram: access4allproject

ACCESS4ALL partners websites:

BildungsLAB – Website
Xenios Polis-Website
Asociación Valencia Inno Hub – Website
CSI – Website
RESET LTD – Research And Education Of Social Empowerment And Transformation – Website
Culture Polis – Website
Cooperativa Sociale San Saturnino onlus- Website
Tandem Plus Network – Website

 

QR ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝΙΣΤΟΤΟΠΟΤΟΥ ACCESS4ALL

 


Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

Προσβασιμότητα για όλους! Η κοινοπραξία ταξίδεψε για την 3η διεθνική συνάντηση του έργου στην πόλη Λιλ της Γαλλίας (Απρίλιος, 2022)
Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο