Culture Polis

CulturePolis

Η CulturePolis είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, που ιδρύθηκε το 2006 στο νησί της Κέρκυρας, από πρώην αξιωματούχους της ΕΕ, ακαδημαϊκούς και άλλους επαγγελματίες με προσήλωση στην προβολή του πολιτισμού στην Κέρκυρα, την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση φορέων του τουρισμού και του πολιτισμού σε θέματα βιωσιμότητας, την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής μέσω της προαγωγής της προσβασιμότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου στον πολιτιστικό τουρισμό. 
Η ομάδα της CulturePolis προσεγγίζει τους φιλόδοξους αυτούς στόχους έχοντας ηγηθεί ή/και συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολλών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών έργων – κυρίως συγχρηματοδοτούμενων από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, όπως Interreg, COSME, Creative Europe, ERASMUS+, Horizon 2020, Europe for Citizens κ.ά., σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συμμετέχοντες κυρίως σε δράσεις όπως: α) εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, β) εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς, γ) παραγωγή καινοτόμων, τεχνολογικών πολιτιστικών προϊόντων και δ) τη διαμόρφωση μεθοδολογιών πολιτιστικής διαχείρισης. 
Η CulturePolis δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Λεκάνη της Μεσογείου, ενώ διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών σε γειτονικές χώρες. Αποτελεί επίσης μέρος σημαντικών δικτύων όπως το Ίδρυμα AnnaLindh, το EUROTHENTICA Association SCIC G.E. ODYSSEA TOURISME ET CROISSANCE BLEUE και Trans Europe Halles.  Η  CulturePolis λειτουργεί επίσης ως δομή φιλοξενίας για εξειδικευμένες πρωτοβουλίες και στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε το  2020 το “Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού – Κ.Ελ.Α.Λ.Π.” – https://bit.ly/38SdVm4, με στόχο την κατανόηση του «άλλου» μέσω του πολιτισμού. 

Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο