Περαιτέρω αναγνώσεις

 

Barrierefreies Reisen in Österreich

https://www.yumpu.com/de/document/read/22000949/tourismus-fur-alle-barrierefreies-reisen-pdf-1mb

Barrierefreie Events

Grundlagen und praktische Tipps zur Planung und Durchführung

Authors: Hoffmann-Wagner, Kerstin, Jostes, Gudrun

https://www.springer.com/gp/book/9783658319687

Handbuch Inklusion und Medienbildung

Ingo Bosse | Jan-René Schluchter | Isabel Zorn

https://www.researchgate.net/profile/Isabel-Zorn-2/publication/334537051_Handbuch_Inklusion_und_Medienbildung/links/5d303da5458515c11c39591a/Handbuch-Inklusion-und-Medienbildung.pdf#page=66

Design for all

https://www.designforall.at/publikationen/design-for-all-publikationen/

 

Αποφύγετε τη χρήση φωτογραφιών που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα που δεν είναι διαθέσιμες για δωρεάν εμπορική χρήση. Ακολουθούν ορισμένοι σύνδεσμοι ιστότοπων που παρέχουν εικόνες χωρίς πνευματικά δικαιώματα

Inclusive Image-Stock_Photos

Περαιτέρω αναγνώσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο