Δημιουργία στρατηγικής των μέσων για θετικό αντίκτυπο, ιδίως στις δεξιότητες και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες ή περιορισμούς

Μετάβαση στο περιεχόμενο