Module 3 - el

Καλές Πρακτικές

  # 1 Δήμος, Γεωγραφική Περιοχή (Πόλη, Χώρα, Πληθυσμός): Λούκα, Τοσκάνη, Ιταλία. 85,000 κάτοικοι Ιστότοπος: http://www.luccaaccessibile.it/ Περιγραφή (Προδιαγραφές προσβασιμότητας – υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες, εκπαίδευση και εργατικό δυναμικό, εκστρατείες ευαισθητοποίησης) Μέλος του Συνδέσμου Ιστορικών και Προσβάσιμων Πόλεων (League of Historical and Accessible Cities-LHAC). Οι διαδρομές του ιστορικού κέντρου έχουν δομηθεί και χαρτογραφηθεί εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στην […]

Θέματα Συμπερίληψης στη Συμμετοχή των Πολιτών – Ανάλυση Πλεονεκτημάτων

  Ο συμπεριληπτικός συμμετοχικός σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία με αμοιβαία οφέλη τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής και σχεδιασμού όσο και για τους εμπλεκόμενους φορείς που επιλέγονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα οφέλη από τη σκοπιά του σχεδιασμού ορίζονται ως εξής:   Τα οφέλη των ενδιαφερομένων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές:

Σχεδιάζοντας μια Συμμετοχική Διαδικασία Συμπερίληψης των Πολιτών

  Accessibility is a factor that should be taken into account in every aspect of the planning process and decision making in each municipal decision. Accessibility concerns may arise in the urban planning, public services, education, workforce, social and cultural life, tourism activities, etc., always defined by local needs and expectations of people with disabilities […]

Καθορίζοντας τον Ρόλο των Ατόμων με Αναπηρία στις Τοπικές Κοινότητες

  Τα άτομα με αναπηρία, που αποτελούν περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες κυρίως λόγω της έλλειψης πληροφόρησης και της έλλειψης των κατάλληλων διαδικασιών που θα προωθήσουν την συμπεριληπτική, ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί […]

Χρήσιμοι Όροι

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η διαδικασία κατά την οποία άτομα, ομάδες και οργανισμοί αλληλοσυμβουλεύονται ή έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά σε ένα έργο ή πρόγραμμα δραστηριοτήτων (Chirenje, et.al., 2013).   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής είναι κάποιος που δημιουργεί ιδέες και σχέδια, ιδίως αυτά που υλοποιούνται από μια επιχείρηση ή μια κυβέρνηση. (Mayors, school […]

Προωθώντας την Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Προσβασιμότητας – Δημιουργώντας Προσβάσιμες Κοινότητες

  Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα και τα θέματα αναπηρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων στοχευμένων πρακτικών και πρωτοβουλιών. Οι δήμοι έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν στην πολιτική τους για τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών με στόχο την εκπαίδευση του κοινού σε σχετικά θέματα. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα αποτελεσματικών στρατηγικών ευαισθητοποίησης για […]

Προσβάσιμος Χώρος Εργασίας

Είναι υψίστης σημασίας για τις περιφέρειες και τους δήμους να καταστήσουν τους χώρους εργασίας προσβάσιμους και φιλόξενους και να υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρία στην εξεύρεση και διατήρηση ουσιαστικής εργασιακής απασχόλησης. Τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχή δημιουργία ενός εργασιακού χώρου χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία είναι: Source: Employers’ Toolkit 2015, pp.16-17 […]

Προσβάσιμες Ψηφιακές Υπηρεσίες και Προϊόντα

  Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ) (Assistive Technology – AT) είναι κάθε λογισμικό, εξοπλισμός ή σύστημα προϊόντων “που χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να διατηρήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων με αναπηρία” (Assistive Technology Act, 2004). Η συμβολή της ΥΤ για την διευκόλυνση της ψηφιακής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία κρίνεται πολύ σημαντική. Πολλές συσκευές […]

Προσβάσιμο Αστικό Περιβάλλον

  “Οι πόλεις δεν συνιστούν απλώς πολύπλοκα προσαρμοστικά ή κοινωνικο-οικολογικά συστήματα, συνιστούν επίσης χωρικά συστήματα” (Hollands, 2008) και η προσβασιμότητα και η κινητικότητα στο δημόσιο χώρο καθορίζεται από το σχεδιασμό και τη διάταξη των υποδομών (δρόμοι/κτίρια). Αυτά τα περιβάλλοντα μπορούν είτε να εμποδίσουν είτε να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν/να συμπεριληφθούν. Προβλήματα που […]

Βασικές Προϋποθέσεις για τους Δήμους σας

  Γιατί οι πόλεις χρειάζεται να είναι προσβάσιμες για όλους; Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες πόλεις παγκοσμίως δεν είναι φιλικές για τα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, ορισμένα σημαντικά γεγονότα έχουν ενεργοποιήσει τους τοπικούς φορείς προς την κατεύθυνση μιας αξιοσημείωτης αλλαγής, κυρίως λόγω των ακόλουθων πτυχών (Salman, 2018; Disability-Inclusive and Accessible Urban Development Network):     […]

Κύλιση προς τα επάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο