2.3. ΓΑΛΛΙΑ

 

Ο νόμος Αρ. 75-534 υπέρ των ΑμεΑ ορίζει το γαλλικό νομοθετικό πλαίσιο για 30 χρόνια (έλεγχος αναπηρίας, εκπαίδευση, προσβασιμότητα κ.λπ.). Ανανεώθηκε το 2002 βελτιώνοντας τη διαχείριση των κοινωνικών και ιατροκοινωνικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών. Ο νόμος της 11ης Φεβρουαρίου 2005 δίνει έναν νέο ορισμό της αναπηρίας. Έκτοτε, η νοητική αναπηρία έχει αναγνωριστεί. Αυτός ο νόμος βασίζεται στην αρχή της ελεύθερης επιλογής του έργου ζωής: έχει δημιουργηθεί ένα επίδομα αποζημίωσης για την αντιστάθμιση της απαραίτητης χρήσης τεχνικών και ανθρώπινων βοηθημάτων λόγω της αναπηρίας.

Τρέχουσα Κατάσταση

Εκπαίδευση

Το 2019, ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία στα γαλλικά σχολεία ήταν 361.000. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της ένταξης, οι ενώσεις επισημαίνουν τις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στα μέτρα που έχουν ληφθεί, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Τα περισσότερα παιδιά λαμβάνουν υποστήριξη μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης, ενώ άλλα βρίσκονται χωρίς σχολικές λύσεις.

Απασχόληση/ Οικονομική Ισότητα

Από τον νόμο περί αναπηρίας του 2005, οι πολιτικές για την προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία έχουν πολλαπλασιαστεί, ωστόσο οι στόχοι που ορίζονται στο κείμενο απέχουν ακόμη πολύ από την επίτευξη. Το 2019 το ποσοστό ανεργίας των ΑμεΑ έφτασε στο 18%. Το ποσοστό απασχόλησης των ΑμεΑ στο δημόσιο τομέα είναι λίγο καλύτερα (5,6%) σε σύγκριση με τον ιδιωτικό (3,5%). Πρόσφατα προστέθηκαν νέα μέτρα στη νομοθετική επιτροπή, ιδίως με την ψήφιση νόμου «για την ελευθερία επιλογής του επαγγελματικού μέλλοντος».

Κοινωνική ζωή και προσβασιμότητα

Το 67% των 12 εκατομμυρίων ΑμεΑ εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και δηλώνει ότι δυσκολεύεται να μετακινηθεί λόγω των κακώς προσβάσιμων υποδομών και της έλλειψης ράμπων. Για να τερματιστεί το απρόσιτο των δημόσιων χώρων, ο σύλλογος ζητά ισχυρά μέτρα και πολιτική ηγεσία για να αναγκάσουν τα ιδρύματα να συμμορφωθεί με το νόμο του 2005 για την αναπηρία.

Η Γαλλία έχει επικυρώσει διάφορες περιφερειακές και διεθνείς πράξεις που υπενθυμίζουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, το 2010 έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η κυβέρνηση διόρισε τον Υπερασπιστή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή διασφαλίζει την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNCDH), του Γαλλικού Συμβουλίου  των Λαών για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα (CFHE) και του Συμβούλιο της Ευρώπης και της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα ΑμεΑ (CNCPH), επιτροπής παρακολούθησης. Στη διαδικασία παρίσταται και η Πολιτεία, εκπροσωπούμενη από τη Γενική Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Αναπηρίας (ΔΕΑ).

Καλές Πρακτικές στη Γαλλία

 

  1. Hello Handicap (2021)

Το Hello-handicap είναι η πρώτη έκθεση ψηφιακής πρόσληψης – στο διαδίκτυο και σε κινητά τηλέφωνα – αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία. Υπό την αιγίδα της Sophie Cluzel, αυτή η έκθεση είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία και στην πραγματικότητα συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και υποστήριξης.

  1. Δικαιοσύνη και Αναπηρία: λανσάρισμα του εκπαιδευτικού εργαλείου για την αναπηρία για νομικούς επαγγελματίες (από το 2015)

Το Droit Pluriel έχει ξεκινήσει μια διαδικασία κατά την οποία δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί επίτροποι, δικαστικοί συμβιβαστές και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της πρόσβασης στο νόμο έχουν συν-κατασκευάσει τα εκπαιδευτικά εργαλεία του εργαλείου “Δικαιοσύνη και Αναπηρία”. Ένα εγχειρίδιο, ένας πρακτικός οδηγός και τρεις ταινίες μικρού μήκους που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ενότητας «Αναπηρία», οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων αυτών των επαγγελματιών.

  1. Το «Grands Caractères» – το πρώτο βιβλιοπωλείο στη Γαλλία αποκλειστικά αφιερωμένο στα βιβλία με μεγάλα γράμματα. Η ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΣΗ, προβλήματα ΔΥΣ και οι ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ομοιοκαταληκτούν με την απόλαυση της ανάγνωσης και την ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (2021)

    Source: https://librairiegrandscaracteres.fr/

Το βιβλιοπωλείο Grands Caractères άνοιξε τις πόρτες του στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού. Αφιερωμένο σε άτομα με προβλήματα όρασης, είναι το πρώτο στη Γαλλία. Τα άτομα με προβλήματα όρασης καταδικάζονταν να αγοράζουν μόνο μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας ή καταλόγου. Στερούνταν την ευχαρίστηση της βόλτας και δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από τις συμβουλές των βιβλιοπωλών.

4. Good Design Playbook – Περιεκτικά εργαλεία και μέθοδοι σχεδιασμού, που θα εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε τομέα (2020)

Το Good Design Playbook είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς περισσότερων από 60 συμμετεχόντων: εργοθεραπευτών, επαγγελματιών της CNSA, αλλά και φροντιστών και ατόμων με αναπηρία. Αυτή η τεχνογνωσία των χρηστών είναι πολύτιμη για την επανεξέταση της καινοτομίας με τρόπο χωρίς αποκλεισμούς. Πράγματι, το γεγονός ότι τα άτομα που επηρεάζονται άμεσα από την αναπηρία συμμετέχουν στο σχεδιασμό των καθημερινών αντικειμένων καθιστά δυνατό τον εντοπισμό συγκεκριμένων αλλά πραγματικών αναγκών που συνδέονται με τη χρήση τους, προκειμένου να δημιουργηθούν τελικά αντικείμενα που δεν αφήνουν κανέναν έξω.

2.3. ΓΑΛΛΙΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο