Προσβασιμότητα και Τεχνολογία

 

Η ψηφιακή εποχή έχει οδηγήσει σε τεχνολογικές προόδους που έχουν βελτιώσει άμεσα την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.

 

Σύμφωνα με τους Atkinson & Castro (2008) η τεχνολογία που βελτιώνει την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία εμπίπτει σε τρεις κατηγορίες.

 • Υποστηρικτική τεχνολογία: More info
 • Προσαρμοστική Τεχνολογία: More info
 • Προσβάσιμη Τεχνολογία: More info

Ιστότοποι για υποστηρικτική τεχνολογία :

 • Apple people with special needs: Ο ιστότοπος της Apple για όλους τους χρήστες με αναπηρία
 • AbilityNet: Ένας ιστότοπος στο Ηνωμένο Βασίλειο, που προσφέρει ενημερωτικά δελτία και εκπαίδευση σχετικά με την Υποστηρικτική Τεχνολογία
 • Assist Ireland: Μια βάση δεδομένων υποστηρικτικής τεχνολογίας που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με 6000 προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας διαθέσιμα στην Ιρλανδία
 • Abledata:Η βάση δεδομένων περιέχει λεπτομερείς περιγραφές για κάθε προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τιμής και εταιρείας
 • Centre for Applied Special Technology:Το CAST είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί τεχνολογία για να κάνει την εκπαίδευση πιο ευέλικτη και προσβάσιμη
 • Crossing the gap: Αυτός ο ιστότοπος είναι μια εταιρεία παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • LVI: Υποστηρικτική τεχνολογία όρασης στη Σουηδία

 

Γιατί οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να είναι προσβάσιμες;

Αφιερώστε ένα λεπτό και σημειώστε σε ένα χαρτί

         Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας

         (α) με πόσες συσκευές αλληλεπιδράσατε και

         (β) ποιοι είναι οι λόγοι που τα χρησιμοποιήσατε

Τώρα φανταστείτε να μην έχετε πρόσβαση σε κανένα από αυτά.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται πολύ για το πώς αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για τα περισσότερα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά:  την επικοινωνία με τους άλλους, την ανακάλυψη του τι συμβαίνει, τη δημοσίευση και την ανάγνωση, την παρακολούθηση βίντεο, την ακρόαση μουσικής, τις πωλήσεις και τις αγορές και πολλά άλλα. Όταν μια ΤΠΕ δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, για τα περισσότερα άτομα με αναπηρία, τα παραπάνω είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να γίνουν.

Η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΤΠΕ και η προώθηση της χρήσης τους είναι μια αναγκαιότητα. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, η CRPD ορίζει ρητά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση στις ΤΠΕ σε ισότιμη βάση, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατών μέσων επικοινωνίας που μπορεί να εξαλείψουν τα εμπόδια: «γλώσσες, απεικόνιση κειμένου, Braille, απτική επικοινωνία, μεγάλα γράμματα, προσβάσιμα πολυμέσα καθώς και γραπτά, ακουστικά, απλής γλώσσας, ανθρώπινους αναγνώστες και επαυξητικούς και εναλλακτικούς τρόπους, μέσα και μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών» (ΟΗΕ, CRPD, Άρθρο 2)

Για να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη με την CRPD, οι ΤΠΕ πρέπει να αναπτυχθούν με τρόπο που να είναι προσβάσιμος για την αντιμετώπιση όλων των τύπων βλαβών. Οι προσβάσιμες διεπαφές χαρακτηρίζονται από τρεις βασικές αρχές:

 • Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να το αντιληφθεί
 • Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να το καταλάβει
 • Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να το χειριστεί

Συχνά είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε μια έννοια όπως η προσβασιμότητα – ή οποιαδήποτε άλλη – εξετάζοντας απρόσιτα παραδείγματα.

 

Παράδειγμα μηχανήματος ATM

Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο περιλαμβάνει όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε εάν ένας ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία


«Η οικοδόμηση της προσβασιμότητας και της αρχής του καθολικού σχεδιασμού στη διεθνή αναπτυξιακή ατζέντα θα διασφάλιζε ότι κάθε περιβάλλον, χώρος, προϊόν ή υπηρεσία, φυσικό ή εικονικό, θα μπορούσε εύκολα να προσεγγιστεί, να εισέλθει, να εξέλθει, να αλληλεπιδράσει, να κατανοηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο από άτομα διαφορετικών ικανοτήτων».

(Ηνωμένα Έθνη, 2013)

Προσβασιμότητα και Τεχνολογία
Μετάβαση στο περιεχόμενο