Επικοινωνία

 

 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Μοιραζόμαστε ή ανταλλάζουμε πληροφορίες

Μετάδοση μηνύματος από αποστολέα σε παραλήπτη, και αντίδραση του παραλήπτη στο μήνυμα  

 

 

Σύντομη υπενθύμιση

 

Η επικοινωνία είναι η πράξη μεταφοράς πληροφοριών από το ένα μέρος στο άλλο. 

Είναι η μετάδοση νοήματος από ένα άτομο

σε ένα άλλο ή σε πολλά άτομα, είτε προφορικά είτε μη.

 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Τέχνη έκφρασης ιδεών (N. Webster, Λεξικογράφος)
 • Επιστήμη μετάδοσης πληροφοριών (P. Watzlawick, Ψυχολόγος)
 • Το κοινωνικό σύστημα μοιράζεται μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, το καθένα με τις δικές του προσδοκίες και ερμηνείες (M. Mizzau, Ακαδημαϊκός)
 • Σύστημα σχέσεων σε ένα δεδομένο πλαίσιο (E. Goffmann, Κοινωνιολόγος)

 

Η επικοινωνία από ένα άτομο σε άλλο συνήθως απεικονίζεται ως ένα απλό τρίγωνο που αποτελείται από το πλαίσιο, τον αποστολέα, το μήνυμα, και τον παραλήπτη.

Πώς γίνεται η επικοινωνία;

Ένα μήνυμα ή επικοινωνία αποστέλλεται από τον αποστολέα μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας σε έναν παραλήπτη, ή σε πολλούς παραλήπτες.

Ο αποστολέας πρέπει να κωδικοποιήσει το μήνυμα του (τις πληροφορίες που μεταφέρονται) σε μια μορφή πιο κατάλληλη για το κανάλι επικοινωνίας και ο παραλήπτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα για να κατανοήσει το νόημά του.

 

 

Οι διάφορες κατηγορίες επικοινωνίας περιλαμβάνουν:

 • Προφορική Επικοινωνία: πρόσωπο με πρόσωπο, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, και άλλα μέσα ενημέρωσης.
 • Μη Φραστική Επικοινωνία: γλώσσα σώματος, χειρονομίες, τρόπος ντυσίματος ή συμπεριφοράς ή το άρωμα μας.
 • Γραπτή Επικοινωνία: γράμματα, ηλεκτρονικά μηνύματα, βιβλία, περιοδικά, το Διαδίκτυο, και άλλα μέσα ενημέρωσης.
 • Απεικονίσεις: γραφικές παραστάσεις, χάρτες, λογότυπα, και άλλες απεικονίσεις που μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα.

 

 

 

 

 

Δεν φτάνουν όλα όσα επικοινωνεί κανείς στον παραλήπτη.

Η επικοινωνία είναι μια κυκλική διαδικασία.

Το αποτέλεσμα της επικοινωνίας είναι πάντα μια αλλαγή των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.

 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επικοινωνία σαν μια κυκλική διαδικασία είναι:

 • ΜΗΝΥΜΑ: Νόημα (περιεχόμενο και σχέση) που θα σταλούν στον συνομιλητή
 • ΚΩΔΙΚΟΣ: Γλώσσα, σημάδια, σύμβολα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής ανταλλαγής
 • ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λειτουργία απόδοσης σημείων, συμβόλων, γλώσσας στα νοητικά νοήματα που πρέπει να  κοινοποιηθούν
 • ΚΑΝΑΛΙ: Μέσα από τα οποία περνά το μήνυμα
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιστροφή πληροφοριών στον αποστολέα
 • ΠΛΑΙΣΙΟ: Περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η επικοινωνιακή ανταλλαγή
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: Πληροφορίες που δεν συνάδουν με το μήνυμα

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: περιεχόμενο και σχέση

 • Η μεταφορά ενός μηνύματος ενεργοποιεί την ανταλλαγή περιεχομένου πληροφοριών και ταυτόχρονα ξεκινά μια σχέση μεταξύ των ανθρώπων που εμπλέκονται.
 • Το περιεχόμενο και η σχέση επηρεάζουν το ένα το άλλο και προϋποθέτουν την επίτευξη του ΣΚΟΠΟΥ και των ΣΤΟΧΩΝ της επικοινωνίας.

Ο στόχος είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία επικοινωνίας.Όταν ξεκινά η επικοινωνία, πριν σκεφτούμε τι θα πούμε, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια και ορισμός:

ΤΙ ΣΤΟΧΟ ΕΧΩ / ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ;

 

 

 

Ο στόχος της επικοινωνίας είναι η έκφραση του αποτελέσματος που θέλετε να επιτύχετε με την επαφή. 

Ο στόχος πρέπει να είναι: συγκεκριμένος, μετρήσιμος, εφικτός, ρεαλιστικός, και έγκαιρος

 

 

Κοινά Εμπόδια στην Αποτελεσματική Επικοινωνία:

 • Η χρήση ορολογίας. Περίπλοκοι, άγνωστοι, ή/και τεχνικοί όροι.
 • Συναισθηματικά εμπόδια και ταμπού. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και ορισμένα θέματα μπορεί να είναι εντελώς «εκτός ορίων» ή ταμπού. Ταμπού ή δύσκολα θέματα μπορεί να είναι (αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά) τα πολιτικά, η θρησκεία, αναπηρίες (ψυχολογικές και σωματικές), η σεξουαλικότητα και το σεξ, ο ρατσισμός, και οποιαδήποτε άλλη άποψη που μπορεί να θεωρηθεί ως μη δημοφιλής.
 • Έλλειψη προσοχής και ενδιαφέροντος, περισπασμοί, ή καμία σημασία από τον παραλήπτη.
 • Διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις.
 • Σωματικές αναπηρίες όπως προβλήματα ακοής ή δυσκολίες στην ομιλία.
 • Φυσικά εμπόδια στη μη φραστική επικοινωνία. Το να μην μπορεί ένα άτομο να δει τις μη λεκτικές ενδείξεις, τις χειρονομίες, τη στάση και τη γενική γλώσσα του σώματος, μπορεί να κάνει την επικοινωνία λιγότερο αποτελεσματική. Οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα, και άλλες μέθοδοι επικοινωνίας που βασίζονται στην τεχνολογία είναι συχνά λιγότερο αποτελεσματικές από την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.
 • Γλωσσικές διαφορές και δυσκολία στην κατανόηση άγνωστων προφορών.
 • Προσδοκίες και προκαταλήψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδείς υποθέσεις ή στερεότυπα.Οι άνθρωποι συχνά ακούν αυτό που περιμένουν να ακούσουν, και όχι αυτό που πραγματικά έχει ειπωθεί, και βιάζονται να βγάλουν λανθασμένα συμπεράσματα.
 • Πολιτιστικές διαφορές. Οι κανόνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ποικίλλουν πολύ σε διαφορετικούς πολιτισμούς, όπως και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται τα συναισθήματα. Για παράδειγμα, η έννοια του προσωπικού χώρου ποικίλλει μεταξύ πολιτισμών και μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών σκηνικών.

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι οι ικανότητες που χρησιμοποιούμε όταν δίνουμε και παίρνουμε διάφορα είδη πληροφοριών: επικοινωνία ιδεών, συναισθημάτων, ή σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω μας.

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν ακρόαση, ομιλία, παρατήρηση και ενσυναίσθηση. Είναι επίσης χρήσιμο να κατανοήσουμε τις διαφορές στον τρόπο επικοινωνίας μέσω επαφής πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικών συνομιλιών, και ψηφιακών επικοινωνιών, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επικοινωνιακές δεξιότητες:

 • Ακρόαση
 • Ξεκάθαρες συζητήσεις
 • Μη φραστική επικοινωνία
 • Σαφήνεια & Ακρίβεια
 • Ευχάριστη παρουσία
 • Αυτοπεποίθηση
 • Ενσυναίσθηση
 • Διαχείριση άγχους
 • Ανοιχτό μυαλό
 • Σεβασμός
 • Έλεγχος συναισθημάτων
Επικοινωνία
Μετάβαση στο περιεχόμενο