Ορισμός Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 

 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/06/06/07/54/brain-6314629_960_720.jpg

Η Έννοια της Νοημοσύνης

Οι παλιές έννοιες του Δείκτη Νοημοσύνης (IQ) εστιάζουν σε ένα στενό εύρος μαθηματικών και γλωσσολογικών ικανοτήτων.

Ωστόσο, προέκυψαν και άλλες απόψεις που σχετίζονται με τη νοημοσύνη.

Μια τέτοια αντίληψη είναι η θεωρία των πολλαπλών μορφών νοημοσύνης που προτείνεται από τον ψυχολόγο του Χάρβαρντ Χάουαρντ Γκάρντνερ. Στο βιβλίο του (1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, πρότεινε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά είδη «νοημοσύνης».

Η Έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη δημιουργήθηκε από δύο ερευνητές, τον Peter Salavoy και τον John Mayer, στο άρθρο τους «Συναισθηματική Νοημοσύνη» στο περιοδικό Φαντασία, Γνώση, και Προσωπικότητα, το 1990. Αργότερα έγινε ευρέως γνωστό από τον Dan Goleman, το 1996, στο βιβλίο του Συναισθηματική Νοημοσύνη.

 

Ορισμός Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 

Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης των δομών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τις στιγμές θυμού, φόβου, πάθους, χαράς, μας αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε για συναισθηματικές τάσεις που μπορούν να σαμποτάρουν τις καλύτερες προθέσεις μας.

Η δομή του εγκεφάλου συνεχώς μαθαίνει…….υπάρχει πιθανότητα να «επισκευαστεί».

Με αυτή την έννοια, στην έννοια του «να είσαι ευφυής», τα συναισθήματα θεωρούνται θεμελιώδεις στάσεις για τη ζωή: η νοημοσύνη ως η ικανότητα να είμαστε σε επαφή με τον «εσωτερικό μας κόσμο» φαίνεται να είναι μια όλο και πιο έγκυρη έννοια.

Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

Η ικανότητα να:

 • Αναγνωρίζουμε, κατανοούμε, και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας.
 • Αναγνωρίζουμε, κατανοούμε, και να επηρεάζουμε τα συναισθήματα των άλλων.

Τα συναισθήματα προηγούνται της σκέψης. Όταν είναι πολύ έντονα, μειώνουν τις γνωστικές μας ικανότητες, τις δυνάμεις λήψης αποφάσεων, ακόμη και τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες.

Το να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας (και τα συναισθήματα των άλλων) είναι πολύ σημαντικό.

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη μας βοηθά να:

 • Διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας όταν είμαστε αγχωμένοι ή όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα
 • Βελτιώνουμε τις σχέσεις με τα άτομα για τα οποία νοιαζόμαστε
 • Επιλύουμε συγκρούσεις
 • Παρακινούμε άλλα άτομα
 • Δημιουργούμε μια κουλτούρα συνεργασίας

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη, επομένως, αναφέρεται στην ικανότητα να:

 • ελέγχουμε παρορμήσεις
 • έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων ατόμων
 • διαβάζουμε τα εσωτερικά συναισθήματα των άλλων
 • διαχειριζόμαστε ομαλά τις σχέσεις με τους άλλους

Για τον Daniel Goleman, η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι «η ικανότητα να παρακινεί κανείς τον εαυτό του, να επιμένει στην επιδίωξη ενός στόχου παρά τις απογοητεύσεις, να ελέγχει τις παρορμήσεις και να αναβάλλει την ικανοποίηση, να ρυθμίζει τις διαθέσεις του/της, αποτρέποντας τον πόνο από το να εμποδίζει τις σκέψεις, να είμαστε ενσυναίσθητοι και να ελπίζουμε».

Οι Sternberg & Salovey προσδιορίζουν πέντε βασικούς τομείς:

Επίγνωση των συναισθημάτων μας: η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς ένα συναίσθημα όταν αυτό εμφανίζεται 

Έλεγχος των συναισθημάτων: η ικανότητα να ελέγχει κανείς τα συναισθήματα του, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα, βασίζεται στην αυτογνωσία: την ικανότητα να ηρεμεί κανείς, να απελευθερώνεται από το άγχος, τη λύπη, τον εκνευρισμό, κ.λπ. (ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων). Διαφορετικά, βρίσκει κανείς τον εαυτό του να χρειάζεται συνεχώς να παλεύει ενάντια σε βασανιστικά συναισθήματα (ικανότητα να ρυθμίζει τον πόνο, αντί να τον αποφεύγει ή να τον απορρίπτει).

Παρακίνηση εαυτού: η ικανότητα να κυριαρχεί κανείς τα συναισθήματα του για να πετύχει έναν στόχο του επιτρέπει: να εστιάσει την προσοχή, να βρει κίνητρα, να έχει αυτοέλεγχο, να είναι δημιουργικός.

Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων: ενσυναίσθηση  «αίσθημα μέσα μου»

Διαχείριση σχέσεων: ικανότητα κυριαρχίας των συναισθημάτων των άλλων. Η ικανότητα να συνεχίζει κανείς να «σκέφτεται» ακόμη και σε καταστάσεις αναταραχής που προκαλούνται από τα συναισθήματα των άλλων (βλέπε θεραπευτική εργασία και «γνωρίζοντας πώς να συμβαδίζεις με το ρεύμα»).

Αυτές είναι οι ικανότητες που ενισχύουν τη διαπροσωπική αποτελεσματικότητα.

Self-awareness: definition from Oxford Languages https://study.com/academy/lesson/social-awareness-definition-example-theories.html https://transformingeducation.org/resources/introduction-to-self-management/ https://www.aureusgroup.com/blog/understanding-the-four-attributes-of-emotional-intelligence-part-4-relationship-management/#:~:text=In%20the%20article%20Relationship%20Management,All%20relationships%20take%20work.

 

Ορισμός Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Μετάβαση στο περιεχόμενο