Καθορίζοντας τον Ρόλο των Ατόμων με Αναπηρία στις Τοπικές Κοινότητες

 

Τα άτομα με αναπηρία, που αποτελούν περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες κυρίως λόγω της έλλειψης πληροφόρησης και της έλλειψης των κατάλληλων διαδικασιών που θα προωθήσουν την συμπεριληπτική, ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και να τους δοθεί το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τοπικές κοινότητες, διευκολύνοντας έτσι την αυτοοργάνωσή τους, μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων αντιπροσωπευτικών φορέων. Η ανάγκη για συμμετοχή αντικατοπτρίζεται σε πολλά έγγραφα πολιτικής, μεταξύ των οποίων:

 

UN Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

  • Άρθρο 19 – Αυτόνομη διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα
  • Άρθρο 21 – Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφόρηση

Ένωση Ισότητας: Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030

Προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία

Καθορίζοντας τον Ρόλο των Ατόμων με Αναπηρία στις Τοπικές Κοινότητες
Μετάβαση στο περιεχόμενο