Καλές Πρακτικές

 

# 1

Δήμος, Γεωγραφική Περιοχή (Πόλη, Χώρα, Πληθυσμός):

Λούκα, Τοσκάνη, Ιταλία. 85,000 κάτοικοι

Ιστότοπος: http://www.luccaaccessibile.it/

Περιγραφή (Προδιαγραφές προσβασιμότητας – υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες, εκπαίδευση και εργατικό δυναμικό, εκστρατείες ευαισθητοποίησης)

 • Μέλος του Συνδέσμου Ιστορικών και Προσβάσιμων Πόλεων (League of Historical and Accessible Cities-LHAC).
 • Οι διαδρομές του ιστορικού κέντρου έχουν δομηθεί και χαρτογραφηθεί εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης μέσω της κατασκευής ραμπών για την εξάλειψη των αρχιτεκτονικών εμποδίων (Turismo.lucca.it.)
 • Το Le Mura per tutti είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα όρασης να επισκέπτονται μόνα τους τα ιστορικά τείχη με ένα ειδικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για συσκευές Android (Turismo.lucca.it.)
 • Ο Βοτανικός Κήπος της Λούκα διαθέτει αισθητηριακά μονοπάτια, όπου μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τα εκατοντάχρονα δέντρα του κήπου αγγίζοντας, μυρίζοντας και ακούγοντάς τα. Ένα ειδικό μονοπάτι επιτρέπει επίσης στα άτομα με κινητικές δυσκολίες να κινούνται με ασφάλεια και ανεξαρτησία.
 • Μια παιδική χαρά εξοπλισμένη με κούνια για αναπηρικά αμαξίδια (Turismo.lucca.it.).
 • TUTTI IN PASSERELLA (2015), μια επίδειξη μόδας στην οποία νέοι με αναπηρία παρελαύνουν ως μοντέλα στην πασαρέλα μαζί με τους συνομηλίκους τους, για να στείλουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: η κοινωνική συμπερίληψη είναι δυνατή παντού (Lucca Accessibile).

Συμπεριληπτικές, συμμετοχικές μέθοδοι – πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων (εάν και πολλοί αναφέρουν μόνο 1 ή 2 πρωτοβουλίες)

Συνεργάζονται με άτομα με αναπηρία για να δοκιμάζουν νέες προσβάσιμες λύσεις και λαμβάνουν πρακτικές προτάσεις με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες, καθώς και με τις τοπικές αρχές, αρχιτέκτονες, εμπειρογνώμονες αστικού σχεδιασμού, μέσα μαζικής ενημέρωσης, άλλα και ιδρύματα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρύματος (United Nations, 2016).

 

 

# 2

Δήμος, Γεωγραφική Περιοχή (Πόλη, Χώρα, Πληθυσμός)

Βερολίνο, Γερμανία. 3.8 εκατομμύρια κάτοικοι

Ιστότοπος:https://www.berlin.de/lb/behi/berlin-barrierefrei/

Περιγραφή (Προδιαγραφές προσβασιμότητας– υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες, εκπαίδευση και εργατικό δυναμικό, εκστρατείες ευαισθητοποίησης)

 • Προσβάσιμο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών – ένας επίσημος ιστότοπος με πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία σχετικά με την κινητικότητα στο Βερολίνο, τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες αναψυχής – δωρεάν εφαρμογή “accessBerlin” με προτεινόμενες προσβάσιμες διαδρομές στην πόλη (Visit Berlin)
 • Το ετήσιο Βραβείο Ένταξης (Integration Prize) ύψους 20.000 ευρώ απονέμεται από τον δήμο σε εταιρείες που επιδεικνύουν εξαιρετικές προσπάθειες για τη μακροπρόθεσμη απασχόληση ατόμων με αναπηρία και τη δημιουργία προσβάσιμων θέσεων εργασίας (Euro Cities, 2020).
 • Το έργο “Inkulsion Geklingt!” παρέχει στις επιχειρήσεις πληροφορίες και εκπαιδεύει υποψήφιους εργαζόμενους με αναπηρία (υποστηρίζεται από κοινωνικές επενδύσεις του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου) (Euro Cities, 2020).

Συμπεριληπτικές, συμμετοχικές μέθοδοι – πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων (εάν και πολλοί αναφέρουν μόνο 1 ή 2 πρωτοβουλίες)

Το Θέσπισμα για την Κινητικότητα στο Βερολίνο (Berlin Mobility Act) τέθηκε σε ισχύ το καλοκαίρι του 2018 ως αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν ενώσεις κινητικότητας, περιφέρειες, αρμόδιες υπηρεσίες της Γερουσίας και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου του Βερολίνου. Οι εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων συμμετείχαν σε ολόκληρη τη νομοθετική διαδικασία (Euro Cities, 2020).

 

# 3

 

Δήμος, Γεωγραφική Περιοχή (Πόλη, Χώρα, Πληθυσμός)

Λυόν, Γαλλία. ≈ 520.000 κάτοικοι

Ιστότοπος:https://en.lyon-france.com/Plan-your-stay/lyon-for-all/disability-and-accessibility-information

Περιγραφή (Προδιαγραφές προσβασιμότητας– υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες, εκπαίδευση και εργατικό δυναμικό, εκστρατείες ευαισθητοποίησης)

 • Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2018 (European Commission, 2018).
 • 100% προσβάσιμα δημόσια λεωφορεία
 • Εξασφαλίζεται η πρόσβαση στον πολιτισμό για όλους, χάρη στη συμπερίληψη προσβάσιμου εξοπλισμού στις βιβλιοθήκες, όπως μηχανήματα ανάγνωσης, συσκευές ανάγνωσης ακουστικών βιβλίων και μεγεθυντικές οθόνες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).
 • Η πόλη έχει επίσης αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία για άτομα με αναπηρία και όσον αφορά την εργασιακή ένταξη, το 7,8% των δημοσίων υπαλλήλων είναι άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τη νόμιμη ελάχιστη ποσόστωση του 6% που απαιτείται από τη γαλλική νομοθεσία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).
 • Accessible Tourism Project Manager, το πρόσωπο επικοινωνίας για εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τον προσβάσιμο τουρισμό (OnlyLyon Tourisme, 2020).
 • Optiguide, μια υπηρεσία που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν τα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς με τη βοήθεια ξεναγού. Από το κατώφλι τους, χωρίς επιπλέον κόστος (European Commission, 2018).

Συμπεριληπτικές, συμμετοχικές μέθοδοι – πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων (εάν και πολλοί αναφέρουν μόνο 1 ή 2 πρωτοβουλίες)

Το Διαδημοτικό Συμβούλιο Προσβασιμότητας είναι ένας φορέας συμμετοχής πολιτών για άτομα με αναπηρία. Είναι ένα μόνιμο όργανο διαβούλευσης που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη συνεκτίμηση της προσβασιμότητας και της ποιότητας χρήσης στις πολιτικές δημόσιου σχεδιασμού της Lyon Metropole. Ιδρύθηκε το 2009 και συγκεντρώνει τρεις τύπους εμπειρογνωμοσύνης: πολιτική εμπειρογνωμοσύνη (σύμβουλοι της Lyon Metropole), τεχνική (τεχνικό προσωπικό της Lyon Metropole) και τεχνογνωσία χρηστών (άτομα με και χωρίς αναπηρίες).

Πηγές: ENAT; GrandLyon la Métropole. (2016)

 

Καλές Πρακτικές
Μετάβαση στο περιεχόμενο