Προσέγγιση στην αναπηρία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) είναι η πρώτη διεθνής, νομικά δεσμευτική πράξη που θέτει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η πρώτη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην οποία η ΕΕ έχει γίνει συμβαλλόμενο μέρος.

Η CRPD επιδιώκει να επιφέρει μια αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική για την αναπηρία που βασίζεται σε μια νέα κατανόηση των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει να εκδηλώσει μια στροφή από το ιατρικό μοντέλο σε ένα μοντέλο αναπηρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Degener, 2016).

Ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, η ΕΕ έχει την ευθύνη να οικοδομήσει μια κοινωνία στην οποία υπάρχει μια προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την αναπηρία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010).

 

Ιατρική προσέγγιση με επίκεντρο την υγεία

Εδώ μπορούμε να δούμε την αναπηρία να ορίζεται ως το πρόβλημα και την ιατρική παρέμβαση ως τη λύση

 

Προσέγγιση στην αναπηρία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα

Εδώ οραματιζόμαστε την αναπηρία ως κάτι που δημιουργείται από τα εμπόδια και τις συμπεριφορές στην κοινωνία, όχι ένα χαρακτηριστικό που κληρονομεί το άτομο.

Adopting a Human Rights Based Approach – Advice for Boards of Disability Services

Προσέγγιση στην αναπηρία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα
Μετάβαση στο περιεχόμενο