Βασικές Προϋποθέσεις για τους Δήμους σας

 

Γιατί οι πόλεις χρειάζεται να είναι προσβάσιμες για όλους; Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες πόλεις παγκοσμίως δεν είναι φιλικές για τα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, ορισμένα σημαντικά γεγονότα έχουν ενεργοποιήσει τους τοπικούς φορείς προς την κατεύθυνση μιας αξιοσημείωτης αλλαγής, κυρίως λόγω των ακόλουθων πτυχών (Salman, 2018; Disability-Inclusive and Accessible Urban Development Network):

 

 

Πρότυπα προσβασιμότητας:

 • Αγαθά και υπηρεσίες – διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά και υπηρεσίες
 • Πληροφόρηση και Επικοινωνία – διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν, να κατανοούν και να μοιράζονται τις πληροφορίες που χρειάζονται
 • Μεταφορά – διευκολύνοντας όλους να φτάσουν εκεί που θέλουν να πάνε
 • Εργασία – καθιστώντας τους χώρους εργασίας προσβάσιμους και υποστηρίζοντας τα άτομα με αναπηρία στην εύρεση ουσιαστικής εργασιακής απασχόλησης
 • Δομημένο Περιβάλλον – καθιστώντας τα δημόσια κτίρια, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους προσβάσιμους σε όλους
 • Εκπαίδευση – καθιστώντας το εκπαιδευτικό σύστημα προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως τη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πηγή: Province of Nova Scotia, 2019; Legeby, A. & Hansson, S. (2020)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 2010 το Ευρωπαϊκό Βραβείο Προσβάσιμων Πόλεων με σκοπό την προώθηση και διάδοση μεταξύ των χωρών της ΕΕ καλών πρακτικών σχετικά με την προσβασιμότητα σε επίπεδο πόλεων. Πρόκειται για μια ετήσια πρωτοβουλία, όπου το βραβείο απονέμεται στην πόλη που έχει αποδεδειγμένα βελτιώσει την προσβασιμότητα σε θεμελιώδεις πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως:

 • στο δομημένο περιβάλλον και στους δημόσιους χώρους,
 • στην μεταφορά και στις συναφείς υποδομές,
 • στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
 • σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες,
 • δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας με βιώσιμο τρόπο,
 • μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Νικητής του Βραβείου Προσβάσιμη Πόλη 2021, Γιένσεπινγκ, Σουηδία

Η πόλη δημιούργησε επίσης ένα τοπικό “Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης“, για επιχειρήσεις ή οργανισμούς που συνεργάστηκαν με τους πελάτες τους με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας.

Από 50 αιτήσεις, το Γιένσεπινγκ ανακηρύχθηκε νικητής της 11ης έκδοσης του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης κατά την διαδικτυακή τελετή της 1ης Δεκεμβρίου (ENAT, 2021).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141

 

Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2021 – Πρώτο βραβείο, Γιένσεπινγκ, Σουηδία: https://www.youtube.com/watch?v=xyoeBIwuOsw

Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2021 – Δεύτερο βραβείο, Μπρεμερχάβεν, Γερμανία: https://www.youtube.com/watch?v=T2OKp1tiI7Y

Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2021 – Τρίτο βραβείο, Γκντύνια, Πολωνία: https://www.youtube.com/watch?v=xyoeBIwuOsw

Ειδική αναφορά – Κομοτηνή, Ελλάδα: https://www.youtube.com/watch?v=7u54EQmi6Uo

Βασικές Προϋποθέσεις για τους Δήμους σας
Μετάβαση στο περιεχόμενο