ΓΛΩΣΣΑ: απλή γλώσσα προσβασιμότητας

 

 • Ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπούνται, περιγράφονται ή αναφέρονται οι άνθρωποι μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πώς αισθάνονται για τον εαυτό τους και στο πώς τους αντιλαμβάνονται το κοινό, οι εργοδότες και οι πάροχοι υπηρεσιών.
 • Η υιοθέτηση του Κοινωνικού Μοντέλου της Αναπηρίας συνεπάγεται την υιοθέτηση ταυτότητας πρώτης γλώσσας, π.χ., «ανάπηρο άτομο» και όχι «άτομο με αναπηρία». Ωστόσο, τα άτομα παραμένουν ελεύθερα να κάνουν τις δικές τους επιλογές σχετικά με το πώς θέλουν να αναφέρονται στον εαυτό τους.
 • Μην αναφέρεστε αυτόματα σε «ανάπηρα άτομα» σε όλες τις επικοινωνίες.

Inclusive Language and Imagery

 

Συλλογικοί όροι και ετικέτες

“Dieses Foto” von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

 

 • Μην αναφέρεστε αυτόματα σε «ανάπηρα άτομα» σε όλες τις επικοινωνίες – πολλά άτομα που χρειάζονται επιδόματα και υπηρεσίες αναπηρίας δεν ταυτίζονται με αυτόν τον όρο.
 • Αποφύγετε τις ιατρικές ετικέτες. Λένε ελάχιστα για τους ανθρώπους ως άτομα και τείνουν να ενισχύουν τα στερεότυπα ότι τα άτομα με αναπηρία είναι «ασθενείς» ή νιώθουν αδιαθεσία.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε «άτομα με παθήσεις ή προβλήματα υγείας» εάν φαίνεται πιο κατάλληλο.

 

Λέξεις για να χρησιμοποιήσετε και να αποφύγετε

 

Συμπεριφορική Επικοινωνία

 

 • Χρησιμοποιήστε έναν κανονικό τόνο φωνής, μην υποτιμάτε ή μιλάτε κάτω.
 • Μην θεωρείτε τον εαυτό σας πολύ πολύτιμο ή πολύ πολιτικά ορθό – το να είστε υπερευαίσθητοι στη σωστή και τη λάθος γλώσσα και απεικονίσεις θα σας εμποδίσουν να κάνετε οτιδήποτε.
 • Μην επιχειρήσετε ποτέ να μιλήσετε ή να ολοκληρώσετε μια πρόταση για το άτομο με το οποίο μιλάτε.
 • Απευθυνθείτε στα άτομα με ειδικές ανάγκες με τον ίδιο τρόπο που μιλάτε σε όλους τους άλλους.
 • Μιλήστε απευθείας σε ένα άτομο με αναπηρία, ακόμα κι αν έχει διερμηνέα ή σύντροφο μαζί του.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – επικοινωνία χωρίς εμπόδια

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, τα λεγόμενα alt tags: Είναι ορατά μόνο στους αναγνώστες οθόνης και περιγράφουν με λίγα λόγια εικόνες που μπορούν να προβληθούν στη σελίδα
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: δημιουργία κειμένων για αρχεία βίντεο και ήχου,
 • ΒΙΝΤΕΟ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ
 • ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: προτάσεις και παράγραφοι όσο το δυνατόν πιο σύντομες, κατανοητή δομή ανά επικεφαλίδες
 • ΚΑΘΑΡΗ ΔΟΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ: ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα κουμπιά και σύνδεσμοι, χωρίς αυτόματη έναρξη προβολής διαφανειών
 • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF: Για χρήση αρχείων PDF για βοηθητικές τεχνολογίες, όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δημιουργείται σύμφωνα με καθιερωμένα πρότυπα.
ΓΛΩΣΣΑ: απλή γλώσσα προσβασιμότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο