Σχεδιάζοντας μια Συμμετοχική Διαδικασία Συμπερίληψης των Πολιτών

 

Accessibility is a factor that should be taken into account in every aspect of the planning process and decision making in each municipal decision. Accessibility concerns may arise in the urban planning, public services, education, workforce, social and cultural life, tourism activities, etc., always defined by local needs and expectations of people with disabilities that live and work in the area. Under this scope active participation of people with disabilities in decision making is essential, a need expressed also by the following, well recognised slogan:

“Τίποτα για Εμάς Χωρίς Εμάς!”

 

Το σύνθημα αυτό χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσει την ιδέα ότι καμία πολιτική δεν πρέπει να αποφασίζεται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο χωρίς την πλήρη και άμεση συμμετοχή των μελών της ομάδας ή των ομάδων που επηρεάζονται από την πολιτική αυτή. Αυτό περιλαμβάνει εθνικές, εθνοτικές, βασισμένες στην αναπηρία ή άλλες ομάδες που συχνά περιθωριοποιούνται από τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες.

Ο όρος στην αγγλική του μορφή άρχισε να χρησιμοποιείται στον ακτιβισμό για την αναπηρία κατά τη δεκαετία του 1990. Ο James Charlton αναφέρει ότι άκουσε για πρώτη φορά τον όρο να χρησιμοποιείται σε ομιλίες Νοτιοαφρικανών ακτιβιστών με αναπηρία, τους Michael Masutha και William Rowland, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν ακούσει τη φράση να χρησιμοποιείται από έναν ανώνυμο Ανατολικοευρωπαίο ακτιβιστή σε διεθνές συνέδριο που είχε προηγηθεί για τα δικαιώματα της αναπηρίας (Charlton,1998).

Ο καθορισμός του στόχου και του αναμενόμενου αποτελέσματος μιας διαδικασίας σχεδιασμού είναι απαραίτητη τόσο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και για το κοινό-στόχο, καθώς θα καθορίσει τη διαδικασία και το περιεχόμενο της όλης διαδικασίας. Ορισμένοι από τους πολύ κοινούς στόχους είναι οι ακόλουθοι:

Πηγή: Stratigea, 2015; Hanchey 1998; Forester, 1989

 

 

Όταν η προσβασιμότητα είναι ο κύριος ή ένας από τους βασικούς στόχους της συμμετοχικής διαδικασίας, είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη ορισμένες βασικές ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους σχεδιαστές να προσδιορίσουν την τρέχουσα κατάσταση της προσβασιμότητας και τις ανάγκες της περιοχής σχεδιασμού. Ορισμένα παραδείγματα παρατίθενται παρακάτω:

  • Ποια είναι τα εμπόδια, που εντοπίζονται στην προσβασιμότητα στον δήμο σας; (Θυμηθείτε να ρωτήσετε για όλους τους τομείς προσβασιμότητας – όχι μόνο για τα κτίρια ή τους δημόσιους χώρους)
  • Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο δήμο σας;
  • Τι λειτουργεί ήδη καλά για να καταστεί ο δήμος σας προσβάσιμος;
  • Τι μπορεί να μάθει ο δήμος σας από τα άτομα με αναπηρία;
  • Με ποιον μπορεί να συνεργαστεί ο δήμος σας για το έργο αυτό;

Πηγές: Province of Nova Scotia, 2019

 

 

 

Σχεδιάζοντας μια Συμμετοχική Διαδικασία Συμπερίληψης των Πολιτών
Μετάβαση στο περιεχόμενο