Προωθώντας την Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Προσβασιμότητας – Δημιουργώντας Προσβάσιμες Κοινότητες

 

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα και τα θέματα αναπηρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων στοχευμένων πρακτικών και πρωτοβουλιών. Οι δήμοι έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν στην πολιτική τους για τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών με στόχο την εκπαίδευση του κοινού σε σχετικά θέματα.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα αποτελεσματικών στρατηγικών ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα είναι τα ακόλουθα:

 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τα 3 διαφορετικά επίπεδα (μικρο, μεσο, μακρο) στα οποία πραγματοποιούνται οι στρατηγικές ευαισθητοποίησης

 

Ο τομέας των τεχνών και του πολιτισμού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα. Ειδικότερα, η διοργάνωση συμπεριληπτικών και προσβάσιμων πολιτιστικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχικών δραστηριοτήτων, μπορεί να προωθήσει στον υπέρτατο βαθμό μια σειρά θετικών αξιών και συμπεριφορών, που καταπολεμούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις κατά των ατόμων με αναπηρία – αρνητικές αντιλήψεις που προκύπτουν από την έλλειψη γνώσης και ευαισθητοποίησης.

  • Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
  • Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα (Global Accessibility Awareness Day-GAAD)

Μετατρέψτε τις διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες σε εφαλτήριο για πολιτιστικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης!

 

Πολιτιστικά και Καλλιτεχνικά Φεστιβάλ

Πολιτιστική έκφραση από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία (αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συμπεριληπτική πολιτιστική δραστηριότητα!) 🡪 αποδεικνύουν στο κοινό ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δεξιότητες

Μελέτη Περίπτωσης 1: Πολιτιστικό Φεστιβάλ για άτομα με αναπηρία, Αιθιοπία – UNESCO 2017

Μελέτη Περίπτωσης 2: Kyma Φεστιβάλ, Ελλάδα

Επισκέψεις σε Μουσεία

Έργα τέχνης φτιαγμένα από άτομα με προβλήματα όρασης 🡪 αποδεικνύουν στο κοινό ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δεξιότητες

Μελέτη Περίπτωσης 1: Μουσείο Αφής- Φάρος Τυφλών Ελλάδας

Προωθώντας την Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Προσβασιμότητας – Δημιουργώντας Προσβάσιμες Κοινότητες
Μετάβαση στο περιεχόμενο