Τάσεις & Διαστάσεις στον Τομέα των Μέσων

 

 

  • Τα ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ως προς το ότι εκπροσωπούν διαφορετικές φωνές, χρησιμοποιούν κείμενα για διάφορους τύπους αναπηριών και ευθύνονται για την αναπαράσταση της διαφορετικότητας της αναπηρίας.
  • Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ στα ΜΜΕ αναγνωρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν μέρος του πολιτισμού και λειτουργούν ως φορείς κοινωνικοποίησης.
  • ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ο γραμματισμός στα μέσα ενσωματώνει κείμενα μέσων που παρουσιάζουν διαφορετικές φωνές, προοπτικές και κοινότητες.   

    https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienwissen/medienbildung/a/medienbildung-und-gesellschaft/

 

Ο τομέας των ΜΜΕ
Οι 6 διαστάσεις

Αυτές οι 6 διαστάσεις προορίζονται να ενεργοποιήσουν την έννοια της παιδείας στα μέσα’

  • Ο Klafki* όρισε την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης ως – την ικανότητα για Αυτοδιάθεση – Συμμετοχή και – Αλληλεγγύη

 

Θεμέλια του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ

 

 

https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/sesam-mediathek/

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ

 

https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/sesam-mediathek/

 

 

Τάσεις & Διαστάσεις στον Τομέα των Μέσων
Μετάβαση στο περιεχόμενο