Χρήσιμοι Όροι

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η διαδικασία κατά την οποία άτομα, ομάδες και οργανισμοί αλληλοσυμβουλεύονται ή έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά σε ένα έργο ή πρόγραμμα δραστηριοτήτων (Chirenje, et.al., 2013).

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής είναι κάποιος που δημιουργεί ιδέες και σχέδια, ιδίως αυτά που υλοποιούνται από μια επιχείρηση ή μια κυβέρνηση. (Mayors, school boards, ministers, etc.)- (vocabulary.com).

 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρακτική ή πολιτική για την παροχή ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες και πόρους σε άτομα που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκλειστούν ή να περιθωριοποιηθούν. (Oxford Dictionary).

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

Άτομα, ομάδες ή οργανισμοί που επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από ένα έργο, μια πρωτοβουλία, μια πολιτική ή έναν οργανισμό. (Hendricks, 2019).

 

Χρήσιμοι Όροι
Μετάβαση στο περιεχόμενο